Καλώς ήρθατε στο φροντιστήριο μας!
Μακρυγιάννη 129, Μοσχάτο
Τηλ. Επικοινωνίας210 4832964

Γιατί Εμάς

Γιατί Εμάς;

  • Είµαστε πρώτοι σε επιτυχίες στις εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισµένων πτυχίων
  • Η διδασκαλία γίνεται µε έµπειρους και ειδικά επιλεγµένους καθηγητές/τριες Πανεπιστηµιακού επιπέδου Έλληνες και αλλοδαπούς που βρίσκονται σε άψογη συνεργασία µε τους σπουδαστές ώστε να τους βοηθούν επιλύοντας οποιοδήποτε πρόβληµα τους
  • Τα τμήματά μας είναι ολιγοµελή και ομοιογενή σε άριστα διαµορφωµένες αίθουσες
  • Χρησιμοποιούμε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα διδασκαλίας (πχ Διαδραστικοί Πίνακες)
  • Υπάρχει άµεση / καθηµερινή παρακολούθηση της προόδου κάθε σπουδαστή δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην προσωπική επαφή αφενός αλλά και στην επικοινωνία µε τους γονείς του αφετέρου, θεωρώντας ότι το κάθε παιδί είναι µία ξεχωριστή προσωπικότητα, η οποία χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής.
  • Παρέχονται επιπλέον βοηθητικά µαθήµατα και Tests πέραν των ωρών διδασκαλίας για τους αδύνατους µαθητές αλλά και τους υποψηφίους για εξετάσεις απόκτησης πτυχίων χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.
  • Παρέχουμε µαθήµατα συνοµιλίας (Conversational Classes), βιβλιοθήκη / αναγνωστήριο (Reader’s Club), ενώ διοργανώνουμε πολιτιστικές / ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για όλους τους σπουδαστές του φροντιστηρίου.
  • Το επίπεδο των διδάκτρων μας είναι ιδιαίτερα µελετηµένο, ώστε να είναι προσιτό σε κάθε οικογένεια εφόσον προσφέρουμε ειδικές εκπτώσεις σε αδέρφια, ανέργους καθώς και στην περίπτωση επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι παραπάνω λόγοι μας καθιστούν άξιους της εμπιστοσύνης σας για την μόρφωση των παιδιών σας και την άψογη συνεργασία μαζί μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.