Καλώς ήρθατε στο φροντιστήριο μας!
Μακρυγιάννη 129, Μοσχάτο
Τηλ. Επικοινωνίας210 4832964

Παροχές

Παροχές & Προσφορές

  • Δωρεάν Εγγραφή
  • Ειδικές τιμές για αδέρφια, πολύτεκνους και ανέργους με την επίδειξη της κάρτας ανεργείας
  • Έκπτωση στην εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Δωρεάν μαθήματα στην προετοιμασία εξετάσεων
  • Δωρεάν σχολικές τσάντες
  • Ειδικά Σεμινάρια για τους γονείς σε εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τα παιδιά
  • Θεατρικό-Μουσικό Εργαστήρι για παιδιά 8-11 ετών
  • Σύγχρονα οπτικό ακουστικά μέσα διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες κλπ)
  • Δανειστική Βιβλιοθήκη