Αγγλικα

Αγγλικά

Η αγγλική γλώσσα είναι η πιο διαδεδομένη και ευρέως κατανοητή γλώσσα. Χρησιμοποιείται ως Lingua Franca (Κοινή διάλεκτος) για την επικοινωνία ατόμων από διαφορετικές γλωσσικές κοινότητες και κατέχει κυρίαρχη θέση στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας και του ιντερνετ.

Μερικά από τα οφέλη της εκμάθησης των αγγλικών είναι τα εξης:

  • Εισαγωγή σε ξένα πανεπιστήμια και μεταπτυχιακές σπουδές
  • Εφόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό
  • Πρόσβαση στη γνώση και στη ψυχαγωγία
  • Γνωριμία με έναν διαφορετικό πολιτισμό και αποδοχή της διαφορετικότητας άλλων λαών

 

Τάξεις

Τα παιδιά της Α’ Δημοτικού έρχονται σε επαφή με τα αγγλικά εύκολα και διασκεδαστικά μέσα από τραγούδι, κίνηση και παιχνίδι.

Τα παιδιά της Β και Γ Δημοτικού εισάγονται στην αγγλική γλώσσα και στην κουλτούρα των Αγγλόφωνων χωρών μέσω διαδραστικής εκπαίδευσης και βιωματικού παιχνιδιού. Αρχίζουν να χρησιμοποιούν στοιχειώδες λεξιλόγιο για επικοινωνία και συνειδητοποιούν ότι η ξένη γλώσσα είναι ένας ακόμα τρόπος έκφρασης.

Στις τάξεις αυτές οι μαθητές αναπτύσσουν συστηματικά τις γλωσσικές τους δεξιότητες (reading, writing, listening, speaking), αποκτούν πλούσιο λεξιλόγιο και ολοκληρώνουν το βασικό άξονα της γραμματικής. Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και παρουσιάζουν projects, εργάζονται σε ομάδες ή ζευγάρια μέσα στην τάξη και βελτιώνουν τις ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους στη γραπτή και προφορική χρήση των Aγγλικών. Επιδιώκουμε σταδιακά να χρησιμοποιούν οι μαθητές την αγγλική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας. Με θεατρικό παιχνίδι, τραγούδια, επιτραπέζια και ταινίες, τους δίνουμε τη δυνατότητα της βιωματικής εκμάθησης της γλώσσας.

Οι μαθητές εξασκούνται συστηματικά στην εκμάθηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. Σε αυτό το επίπεδο ξεκινά η προετοιμασία για τα πτυχία. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται αξιολόγηση μέσω ενός εγκεκριμένου screening test και δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να συμμετέχουν την επόμενη σχολική χρονιά στις εξετάσεις Β2 επιπέδου.

Στα επίπεδα αυτά συμμετέχουν μαθητές 13-14 ετών, όσοι μαθητές δεν διακρίθηκαν στο screening test συμμετέχουν στην PreFCE ολοκληρώνοντας την αγγλική γραμματική και δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη λεξιλογίου. Έτσι, αποκτούν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση έχοντας τις δεξιότητες για να δώσουν το πτυχίο επιπέδου Β2 την επόμενη χρονιά.

Στο τμήμα FCE, οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Cambridge και του Michigan. Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας και δίνεται η δυνατότητα στον μαθήτη να δίνει εβδομαδιαίως τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων. Οι μαθητές, μετά την προετοιμασία, μπορούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο ενός σύνθετου κείμενου και να εκφραστούν με μεγάλη σαφήνεια, εκφέροντας άποψη για μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

Για τους μαθητές 14 ετών και ανω πραγματοποιείται διετή προετοιμασία για την απόκτηση διπλώματος επιπέδου C2. ‘Οσοι μαθητές το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Cambridge English Advanced για την απόκτηση πτυχίου  επιπέδου C1 στον πρώτο χρόνο.

Στο τμήμα C2 γίνεται εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, δίνεται έμφαση στα γραμματικά φαινόμενα και τον εμπλουτισμό του λεξιλογείου. Εξασκούνται συστηματικά στο γραπτό και προφορικό λόγο σε επίκαιρα και διαχρονικά θέματα με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ευρείας γκάμα βιβλιογραφία και τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων. Το πτυχίο των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan αντίστοιχα είναι ανώτατος  πανεπιστημιακός τίτλος διεθνώς αναγνωρισμένος που πιστοποιεί την άριστη γνώση της γλώσσας.