Γαλλικα

Γαλλικά

Τα γαλλικά είναι μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες στον κόσμο με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα αγγλικά. Εξασφαλίζει τη βάση για την εκμάθηση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών όπως Ισπανικά, Ιταλικά.

Οι μαθητές μας μπορούν να ξεκινήσουν την εκμάθηση της γλώσσας από 10 ετών. Διδάσκονται τους βασικούς κανόνες της γραμματικής και μαθαίνουν το λεξιλόγιο που είναι απαραίτητο για την καθημερινή επικοινωνία με το περιβάλλον τους. Στο 4ο και 5ο έτος σπουδών τους τα παιδιά είναι άριστα προετοιμασμένα για την απόκτηση των πτυχίων DELF B1 και Β2 αντίστοιχα. Πτυχία διεθνώς αναγνωρισμένα είτε από το Γαλλικό Υπουργείο παιδείας, είτε από το Πανεπιστήμιο Σορβόννης ή Λιέγης.