Γερμανικα

Γερμανικά

Τα Γερμανικά είναι η 3η πιο διαδεδομένη γλώσσα στον κόσμο. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν τα Γερμανικά Πανεπιστήμια για σπουδές.  Διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο σπουδών και το χαμηλό κόστος ζωής και διδάκτρων.

Τα παιδιά στην ηλικία των 10 ετών μπορούν να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2 σε 5 με 6 χρόνια ανάλογα τις ανάγκες των μαθητών με μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα. Οι μαθητές προετοιμάζονται για πτυχία των ινστιτούτων Goethe και ÖSD, με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας.